Language

     
 
 
 

經 銷 商 活 動

我們定期召開經銷商訓練、經銷商季會、以及經銷商年度大會,以及不定期舉辦促銷優惠方案,
提供經銷商更多創造商機的機會。


 

 

 

 

 

 

 

   

捷易通科技股份有限公司 台北市中山區松江路59號7樓 TEL:+886-2-2515-5569 FAX:+886-2-2515-1669 Copyright JetCom Technology Co.,Ltd., 2008. @All Rights Reserved